Unikt samarbete kring sopor i Dalarna

Dalarna är en föregångare när det gäller sophantering. I alla fall när det gäller att ta fram gemensamma mål för hur avfallet ska hanteras. Sedan förra året samarbetar samtliga kommuner och länsstyrelsen för att få avfallsplanerna mer lika varandra. Bo Wallström arbetar på Borlänge Energi och han säger att målen är att minska mängden sopor och öka kunskapen kring farligt avfall.