"Vi känner oss väldigt sårbara"

Landstinget har drabbats av stora tele- och dataavbrott vid flera tillfällen den senaste tiden. Men trots att liv och hälsa står på spel har Landstinget inget reservsystem. Något som gör landstinget oroliga för sin sårbarhet.

Eva Sterner på landstinget menar att frågan om ett eventuellt reservsystem, måste komma fram i en utredning som landstinget nu gör.

– Vi måste få bättre säkerhet. Men det är en fråga om kostander. Ska vi ha dubbla system kostar det mycket pengar, säger Eva Sterner.

Problemet med stora tele- och datavbrott är något nytt för Landstinget. Landstinget har inte tidigare haft den typen av problem. Eva Sterner menar att det är värt de kostnader som dubbla system skulle medföra.

– Vi har viktiga verksamheter. De måste fungera, säger Lena Sterner.