Svenskt Näringsliv nöjd med Olofsson

Många av länets företagare hoppas naturligtvis mycket på den nya regeringen. Carl Ström, regionchef för Svenskt Näringsliv, säger att de är särskilt glada att Maud Olofsson blir näringsminister eftersom hon alltid har gett röst åt de mindre företagen. Många tycker det är positivt att regeringsförklaringen innehåller en hel del om företagandet.