Brev till nya regeringen i vargfrågan

Älvdalens kommunalråd - socialdemokraten Herbert Halvarsson - vädjar i ett brev till den nya regeringen att snarast ändra § 28 i jaktförordningen. Förändringen ska göra  det möjligt att försvara husdjur och hundar mot rovdjursangrepp även utanför hägn.

Enligt Herbert Halvarssonn finns det i norra Dalarna en bred och tydlig vilja till den här förändringen. I brevet hänvisar han till de folkomröstningar, som genomförts i Älvdalen, Mora, Orsa och Rättvik.