Dalabänkens utskott - hela listan

På tisdagen blev det klart i vilka utskott Dalarnas nyvalda riksdagsledamöter hamnar. Fem av dem blir utan ordinarie plats i ett utskott. En blir ordförande, och en blir vice ordförande.

Det finns 15 utskott i riksdagen, och det är från dom här utskotten som förslagen kommer - de förslag som sedan riksdagen ska besluta om. Ledamöterna lägger ned en stor del av sin tid på arbetet i utskott. Så det spelar stor roll i vilket utskott de hamnar. Så här gick det för Dalarnas 13 ledamöter:

Ulf Berg (m) - ordinarie ledamot skatteutskottet, ersättare miljö- och jordbruksutskottet

Lennart Sacrédeus (kd) - ordinarie ledamot skatteutskottet, ersättare arbetsmarknadsutskottet

Lena Olsson (v) - ordinarie ledamot justitieutskottet

Jan Lindholm (mp) - ordinarie ledamot civilutskottet

Rolf Gunnarsson (m) - vice ordförande försvarsutskottet

Kurt Kvarnström (s) - ordinarie ledamot socialförsäkringsutskottet

Kenneth Johansson (c) - ordförande socialutskottet

Peter Hultqvist (s) - ordinarie ledamot utbildningsutskottet, ersättare näringsutskottet

Camilla Lindberg (fp) - ersättare civilutskottet, ersättare kulturutskottet

Carin Runesson (s) - ersättare utrikesutskottet

Mikael Rosén (m) - ersättare finansutskottet, ersättare civilutskottet

Annelie Särnblad (s) - ersättare jusitieutskottet, ersättare kulturutskottet