Riksbekanta sjön Molnbyggen i miljödomstolen

I dag inleds huvudförhandlingen i miljödomstolen om den förgiftade sjön Molnbyggen i Leksand. Det är tre stugägare som stämt kommunen.

Redan i början av 1990-talet började stugägare vid Molnbyggen ana att det var något fel på deras sjö. Fisken hade börjat få skador och svårigheter att fortplanta sig. Stugägarna misstänkte att gift i lakvatten från kommunens avfallsanläggning Lindbodarna var boven i dramat. Men det har inte kunnat klarläggas helt vad det är för ämnen som orsakat sjöns miljöproblem, trots omfattande forskning.

Förutom teorin om giftigt lakvatten har det också förts fram tankar om att det är brist på näring som slagit ut fisken.

Bland stugägarna har det hela tiden funnits en irritation över hur kommunen handlagt problemet Molnbyggen och i april för två år sen resulterade den i en stämning i miljödomstolen.

Tre stugägare stämde kommunen och krävde ersättning för minskat bruksvärde på deras respektive fastigheter. Två av dem har begärt 57 000 kronor, den tredje 90 000 kronor, och utgången av dem här tre pilotfallen i stämningen blir vägledande för eventuell ersättning till andra berörda fastighetsägare, är det tänkt.

Leksands kommun har bestridit skadeståndsanspråken. I dag och i morgon är det huvudförhandling, och om någon månad förväntas miljödomstolen komma med ett utslag i det här målet om riksbekanta sjön Molnbyggen i Leksand.