Vid dagens början med Pake Hall

Lördag den 16/12-06, kl 06.03. Repris söndag, kl 06.45.

Pake Hall arbetar som 4-9 lärare i SO, är zenbuddhist och sanghaledare för Göteborg Zen Center.

Producent: Jerker Jansson, SR Samhälle.