Pierre Durrani

Lördag den 27 oktober,  kl 06.03 och söndag den 28 oktober, kl 06.45.

Pierre Durrani är 35 år och bor i Järna och arbetar på ett antroposofiskt boende på samma ort .

Hans far är från Pakistan och hans mor kommer från Skellefteå.

Han har sin religiösa bakgrund i både kristendom och islam, men tillhör numera ingen religion.

Han har däremot ett stort intresse för shamanism, andlighet och vad som skulle kunna kallas naturmystik.

Han tycker det är skönt att inte  ha klara svar eller veta huruvida han tror på en högre makt. Det som många skulle kunna kalla Gud, detta efter att ta varit gudstroende i ca 30 år.

Producent: Jerker Jansson, SR Samhälle.