Om naturens heliga

Lördag 27:e och söndag 28 juni

 I programmet Vid dagens början hör vi idag Henrik Hallgren som är ordförande i Sveriges Asatrosamfund:


Musiken är med Anders Hagberg och  Stefan Blomquist från skivan ”Stenristarna” och har namnet ”Present Past”.
 Producent är Martin Dyfverman, SR Örebro. Programmet hördes tidigare den 11 augusti 2007.