Jag, Siddharta och "samwega"

Lördag 19 december 6.03

 Marie Ericsson finner en buddhistisk känsla

Dagens västerländska samhälle påminner ibland om Buddhas palats, där Siddhartas far kungen försökte skydda honom från alla livets tråkiga realiteter. Även här försöker vi ofta gömma undan det faktum att alla blir gamla, sjuka och dör.

 Men så plötsligt kommer de heliga budbärarna till en, där man sitter vid sin mammas sjuksäng och man inser på ett mycket påtagligt sätt att vi alla sitter i samma båt.  Den känsla som då kan uppstå är nog densamma som den prins Siddharta upplevde. Känslan av "samvega". Ett starkt behov av andlighet.

Kring detta funderar Marie Ericsson, grafisk formgivare, konstnär, meditationslärare och theravadabuddhist.