Kan man både tro och tvivla?

 lördag 20 februari

Andlighet är själva klistret i mitt hjärta som limmar ihop tro, medmänsklighet, konstnärskap och allt det jag älskar.
Ett sammanhang större än allting.

 Anders Brokvist kallar sig Ataria som poet. Han bor i Hagfors i Värmland där han älskar landskapets stora skogar. Han har deltagit och lett flera olika projekt, bl a för ungdom som vill uttrycka sig i ord och musik. Senast har han arbetat med ungdomar och skrivande som uppdrag åt Svenska kyrkan.

 Det har gett näring åt en del av hans reflektioner som vi hör i det här programmet. det handlar om hans sökande efter religiös tillhörighet och frågan om osäkerhet och tvivel också det kan vara en tro.

 Hör en ung röst som använder ett ofta poetiskt uttryck för att söka sin plats i andligheten.

 Musiken kanske skiljer ut sig lite också: Johnny Cash med "God´s gonna cut You down".

Producent: Martin Dyfverman.