-Vi sitter i samma båt

Lördag  27 februari

Dialog innebär inte att överbevisa andra om vem som har rätt. Det är mera att göra ett sjökort där vi kan segla fram tillsammans utan att gå på grund.

   Så säger imamen Abd al Haqq Kielan i dagens program där han berättar om hur han sökte dialog med den svenska kyrkan - och dess överhuvud.

- Jag fick insikten att den som är stark i en egen inre visshet kan möta andra utan rädsla, fortsätter han. Det är grunden för tolerans. Och tolerans är första steget mot samlevnad.

 - Vartefter vi lärde känna varandra växte stor och ömsesidig respekt fram. Många kristna och judar som jag träffade under de här samtalen är fortfarande mina mycket goda vänner. Det var en hoppfull tid, när vi trodde på att lösningarna var nära.

 - Tyvärr kom den internationella utvecklingen och händelserna i Mellanöstern att göra det svårt, alltför svårt för många att fortsätta med dialogen. Och nu 2010 märker vi hur politiska partier växer fram som ivrar för konflikt i stället för fredligt umgänge.