Den impulsive Petrus - och jag!

27 mars

"På gränsen till dr Jekyll och mr Hyde. Både ond och god, kärleksfull och hatisk, häftig och lugn.
Sådan upplever jag Petrus vara och sådan upplever jag mig själv

 Sune Eriksson, präst och kyrkoherde i Dalsland, återkommer med reflektioner kring lärjungarna runt Jesus. Det väcker tankar även om den egna personen visar det sig. Han känner släktskap med Petrus impulsivitet och sammansatthet.

 Petrus blev med tiden en aktiv missionär. Han hade utsetts av Jesus till den första kristna församlingens ledare.

 - I flera avseenden vill jag därför också vara som Petrus, säger Sune Eriksson som länge varit präst i Bäckefors i Dalsland, men är sedan något år kyrkoherden i Steneby pastorat.  Musiken är av dalsländska Maria Mell, hennes Stråkkvartett nr 1 i c-moll/essdur.
 Producent: Martin Dyfverman.