De dagar jag inte orkar

6:23 min

24 juli
Lars Björklund
är författare och präst vid Sigtunastiftelsen. Under sin tid som sjukhuspräst i Uppsala mötte han många människor i livets utsatthet. Det har blivit flera böcker som handlar om både tröst och hur man bemöter andra i sorg.

 I det här programmet reflekterar Lars Björklund kring de många dagar då man känner att orken inte räcker till för livet.

 -  Jag minns ett möte på sjukhuset för längesedan när jag arbetade som sjukhuspräst. Det var en mycket gammal kvinna som hade bett om ett samtal. Vi möttes i hennes sjukrum och efter några kommentarer om vädret och sjukhuset sa hon: 

- Jag orkar inte en dag till. Jag nickade och hon fortsatte.

- Och så har det varit hela livet!

  Lars Björklund tror att det går att vara i två olika upplevelser samtidigt. I både den att det går - och att det inte går.

 Vi hör Arvo Pärts "Spiegel im Spiegel" och producent är Martin Dyfverman.