Heja Job, du som bråkar med Gud!

10 min

   21 maj

 Jobs bok är lika svårförståelig som livet självt
Den tycks mig understundom efterlämna fler frågor än svar...

  -Heja dej Job! utbrister prästen och kyrkoherden Sune Eriksson i dagens program.

 Han tycker om när någon vågar gå i närkamp med Gud. Job vägrar att gå med på att han är skyldig och ska straffas som en brottsling. han kräver en rättegång för att bevisa att han är oskyldig.

 - För om Gud straffar de goda och de oskyldiga, vad är det då för mening med att vara god?

  Sune Eriksson fortsätter här med att ta fram de gamla kända berättelserna från Bibeln och ge sin egen tolkning av dem. Han är kyrkoherde och bor i Dals Långed i Dalsland.

 Han landskapsgranne Maria Mell har skrivit musiken, som är ett par stycken från hennes Stråkkvartett nr 1 i c-moll/Ess dur.

 Producent: Martin Dyfverman