Hur förklarar man Utöya?

7:21 min

22 oktober

Utöya.
Mitt i det oförståbara pratade ungdomarna om kaerlighet
De grät samtidigt som de förklarade för oss andra att hålla ihop
Att inte hata terroristen utan i stället fokusera på kärlek och demokrati

 Ulrika Sandén som vi hört några gånger tidigare, bor numera i Nordnorge. Såhär efteråt har hon reflektioner om det hon upplevde i landet vid Utöyamorden och vad som hände i landet efteråt. Bland mycket, så väcker det frågor inåt i henne själv - frågor som hon inte haft förut.

 Vi hör ett stycke av Grieg: Sonata för violin och piano i C moll.

Sändes första gången 22 oktober