Exodus får liv igen inom oss

8:34 min

 7 april

Förra fredagskvällen, när solen gick ner, inleddes den judiska påsken, en helg ungefär lika viktig i den judiska traditionen som julafton är i den kristna.

 Eva Ekselius, journalist och författare berättar om helgen i dagens program (från förra veckan).

- I många judiska familjer håller man då en alldeles särskild festmåltid, en seder, som varar i många timmar och där det viktigaste inslaget utgörs av en av berättelserna i Bibeln. Det är Exodus -berättelsen om fångenskapen i Egypten och flykten ur landet och den fyrtio år långa vandringen genom öknen.

- Under berättelsens gång så äter vi olika saker som symboliserar det som berättas: vi äter inte vanligt bröd utan bara  osyrat, matze, vi smakar bittra örter som doppats i vatten salt som tårar. 

 Eva Ekselius reflekterar över hur de mytiska berättelserna fungerar idag, hur de omtolkas och får ett nytt liv varje gång de berättas igen.

 Den judiska berättelsen är också en påminnelse för alla om hur det är att vara förföljd och förtryckt, avslutar hon.

 Vi hör "Kaddish" en hebreisk sång som både är en tacksägelsebön och en sorgesång.