Vid dagens början

Lördag den 10/12, 2005.

Vid dagens början med Håkan Blomqvist.

Håkan Blomqvist arbetar som bibliotekarie i Norrköping och frilansskribent med inriktning på kultur- och livsåskådningsfrågor.

Med en bakgrund i nyandliga sekter är han sedan 1987 medlem av Humanisterna och räknar sig som sekulär humanist i den kulturradikala traditionen.

Ett stort intresse för mystikens psykologi och problematik paras med boksamlande - framförallt inom området Uppsalas historia och kulturhistoria.

Producent: Jerker Jansson, SR Samhälle