Vid dagens början med Johan von Essen

Lördag den 4/3, 2006

Johan von Essen är präst och forskarstuderande.

Producent: Jerker Jansson, SR Samhälle.