Vecka 8

Fredag: Lennart Lundström, pensionerad kyrkoherde.
Musik: Lars Janssons trio med ”Humanity in one. Producent: Martin Dyfverman, SR Örebro.

Lördag: Anders Piltz, professor i latin vid Lunds universitet och präst i katolska kyrkan.
Musik: Vallåt från Jämtland. Jan Johansson, piano och Georg Riedel, kontrabas.
Producent: Peter Lindberg, SR Värmland.

 Söndag: Margareta Melin, poet i Jönköping.
Musik av Margaret Rizza.
Dikter ur ”Kärleken en bro” av Margareta Melin.
Producent: Ulla Strängberg, SR Jönköping.