Onsdag 10 september


Sökte uttryck för frustration

”Jag skadade inte mig själv för att dö utan för att överleva”. Orden är Sofia Åkermans. I Lunchboxen onsdag berättar hon om drivkrafterna bakom självskadebeteendet, om vikten av att få dela sina erfarenheter med andra, om möjligheterna att få hjälp och så givetvis om den nybildade stödföreningen Shedo där hon själv är ordförande.