Fredag 12 juni

I Världsfreden fredag pratas kultur. Ursprungligen betyder det odling, själsodling kan vi säga om vi vill citera Cicero. Konstfacks elever har denna vår ställt begreppet "konst" på sin spets med klottrade tunnelbanevagnar och låtsad psykisk sjukdom. Är det kultur? Ska vi kanske subventionera det? Eller är det bara kommersiellt gångbar kultur som ska få finnas?

Thomas Millroth, författare och kritiker och Anna Brandoné, pensionerad politiker reder tillsamans med programledaren Lisa Wall ut kulturbegreppet.