Tisdag 22 september

Azad Jonczyk

Azad Jonczyk flydde till Sverige från Irak 1980 och jobbar i dag som integrationschef på Åstorps kommun. Där den svenska integrationspolitiken har misslyckats, har Åstorp tvärtom blivit ett föredöme för andra kommuner.

Vägen till en bättre integration handlar om saker som att snabbt fånga upp personerna, se till att de får språkundervisning och att de blir inskrivna som arbetssökande.

Azad har själv varit aktiv inom Folkpartiet och känner integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) personligen, men är mycket kritisk mot hennes och regeringens politik på området.

Hans egen flykt 1980 har satt tydliga spår. Fortfarande i dag blir han extra nervös varje gång han ska passera över en gräns mellan två länder.