Fredag 20 november

Världsfreden: "Vad är normal?"

  • Jan Sigurd
  • Heidi Avellan
  • Behrang Miri

Normal=ej avvikande, att överrensstämma med genomsnittet, det önskvärda beteendet – vem har det? Vad händer med den som inte passar in? Vad är normalt idag jämfört med för 50 år sedan?

Vad tycker du är normalt?