Måndag 14 december

Angeli Sjöström

Angeli Sjöström kallar sig samhällsentreprenör. När hon inte fick de jobb hon ville ha, bestämde hon sig för att skapa sitt eget jobb. I dag driver hon två olika företag och hjälper bland annat andra att ta makt över sina egna liv och karriärer.

Hon uppskattar att så mycket som fyrtio procent av hennes egen arbetstid går åt till att mingla och gå på olika seminarier för att knyta nya kontakter. Just konsten att mingla till sig nya arbetsuppgifter och uppdrag är något hon brukar föreläsa om.

Även för människor som står utan arbete, finns vägar till nya jobb genom att nätverka och mingla, enligt Angeli Sjöström. Precis som hon själv har skapat sitt eget jobb, måste även andra inse att arbeten inte enbart är någonting som man hittar genom att leta efter nya annonser i tidningen eller hos arbetsförmedlingen.

Vad tycker du om det här?