Lunchboxen tisdag 18 maj

Lars H Gustafsson

Barn är mitt öde, säger han och han älskar spädbarn och lyser med hela ansiktet och visar vaggande med armarna. En av Sveriges mest kända barnläkare Lars H Gustafsson slutade arbeta som läkare för tre år sedan men har fortsatt föreläsa och skriva böcker. Barn är och förblir den röda tråden för honom och den senaste boken heter "Växa – inte lyda". I den gör han upp med de nya, men egentligen gamla, uppfostringsmetoderna som tex skamvrån.

Han har arbetat för Rädda barnen, han har varit med om att utforma FN:s barnkonvention, han är engagerad i en läkarföreningen som arbetar med flyktingbarn och deras rättigheter.

Lars H Gustavsson trappar ner nu, medan han ännu har något att säga, säger han själv.