Lunchboxen onsdag 19 maj

Åsa Moberg

Åsa Moberg läser just nu svenska akademins ordlista för att lära sig alla nya avstavningsregler och samtidigt fascineras hon av alla ord som börjar på arbets- och vad det kan säga om oss som svenskar och Sverige. Annars har hon nyligen varit på Island och lärt sig att toalett heter Snyrting och att stelnad lava är fantastiskt att se. Intresset för språket och orden har hon använt i sitt värv som journalist, översättare, författare och samhällsdebattör och att därtill ha ett stort engagemang är ett signum.

Åsa Moberg har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och inte minst för psykiatrin. Förra våren begav hon sig ut i dagens välfärdssamhälle och skrev dagbok. Det blev så småningom en bok "Allt är möjligt", men Åsa Moberg fortsätter att skriva och då i bloggform i hennes "Välfärdsdagbok".

Men den historia hon inte kan skriva för ingen skulle tro henne, handlar om henne själv.