Lunchboxen tisdag 28 september

Anna Wingren

När alkoholterapeuten Anna Wingren träffar sina klienter vet hon vad de går igenom. Hon vet vad ett beroende betyder. Under sina år som högpresterande exportchef på ett företag i Italien utvecklade hon ett beroende av alkohol. Men för drygt 27 år sedan bestämde hon sig och gick med darriga steg till anonyma alkoholister i Rom.

I takt med att tillgängligheten ökar så ökar även beroendet av olika saker i vårt samhälle. Sex, alkohol, socker, spel, shopping. Det finns siffror som visar att ungefär 10 procent av befolkningen är beroende av alkohol, berättar Anna Wingren. Hon har arbetat som beroendekonsult i 20 år och mött många människor som bestämt sig för att ta itu med sitt beroende.