P2 spellistor


Välj vilken spellista du vill se:

Spellista P2 Riks FM


Det här är P2s spellista i FM över hela landet, med musik och program på invandrar- och minoritets-språk. Använd denna lista i första hand.

Spellista P2 Musik


Det är här P2s spellista i FM över Stockholm samt i webbradion. Av tekniska skäl visas i denna lista endast de program som sänds då P2 Riks sänder minoritetsspråk, dvs dagtid.