Påven till Turkiet, dataintrångsåtalet

Tisdag 28 november

16-timmen
Dataintrånget
Folkpartihärvan ska vi tala om, sex personer åtalas nu för dataintrånget i socialdemokraternas interna datanätverk, något som uppdagades strax före valet. Samtal med Pontus Mattsson, reporter Studio Ett.

Påven i Turkiet
Man brukar säga att Turkiet är ett land där man inviger en ny moské varje dag. Nu får Turkiet besök av den katolska kyrkans överhuvud, påven Benediktus XVI. Och det är ett laddat besök, drygt två månader efter påvens kontroversiella uttalande om Islam som en våldets religion. Vad betyder Benedictus XVI:s besök i Turkiet? Kan han gjuta olja på vågorna efter de starka reaktionerna? Eller är skadan redan skedd? Caroline Salzinger, SR:s korrespondent, Ingmar Karlsson, generalkonsul, Dilsa Demirbag-Sten, kulturjournalist, Erik Cornell, fd ambassadör Turkiet medverkar.

17-timmen
Dataintrånget hos socialdemokraterna
Sex personer som delgivits misstanke om brott i härvan med intrång i socialdemokraternas intranät har nu åtalats. Vad betyder åtalen i dag för folkpartiet? Björn Elmbrant, reporter Studio Ett, Barbro Hedvall, ledarskribent DN, Ingvar Persson, ledarskribent Aftonbladet deltar.

Ensamkommande flyktingbarn
Antalet barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige och söker asyl har tredubblats sen i somras. Åsele kommun i Lappland är en av få kommuner som tar emot dom. Reportage av Agneta Johansson.

Åmselemördaren har rymt
Den så kallade Åmselemördaren Juha Valjakkala har rymt från sitt fängelse i Fredrikshamn i Finland. Den finländska polisen har skickat ut en efterlysning efter Valjakkala som bytt namn till Nikita Joakim Foughanthine. Christer Isaksson, säkerhetsansvarig Kriminalstyrelsen deltar.

NATO-toppmöte
Afghanistan står högt på dagordningen under Natos toppmöte i Riga, situationen är kritisk för dom utländska trupperna i södra Afghanistan. Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI deltar.

Evert Taube
Nu har alla hans grammonfoninspelningar för första gången, restaurerats och samlats på CD, det är mer än 230 stycken. Mikael Timm, som bl a gjort sammanställningen medverkar.

Programledare: Kristin Göthe och Peter WelanderProducenter: Nathalie Besèr och Carlos Garat
nathalie.besèr@sr.se carlos.garat@sr.se