Nigeria - i världens intresse

Serie om Afrikas olje- och folkrikaste land i en känslig tid, efter diktatur och före val. Mitt uppe i en konfliktfylld men stark ekonomisk utveckling. Reporter Anders Wennersten.

 


I Nigeria finns ambitioner att tillväxten i jättelandet ska göra det till ett Afrikas Kina. Oljan ger mycket stora inkomster och för USA och Ostasien blir Nigeria allt viktigare som råvaruproducent.


Nigeria är Afrikas i särklass största oljeproducent och bland dom sju största i världen. I takt med att kampen om oljan hårdnar växer också omvärldens intresse för Nigeria med USA och Kina i spetsen. Samtidigt som landet försöker stärka sin demokrati och ekonomi, kämpar man mot svåra problem med korruption och kriminalitet.

I det oljerika Nigeria växer också andra delar av ekonomin, inte minst onom telekom där multinationella företag slåss om en jättemarknad.

Livsfarliga falska läkemedel skördar årligen ett stort antal dödsoffer, främst i den fattiga delen av världen. Men i Nigeria har en kvinnas kamp starkt bidragit till att handeln minskat radikalt...

Fortfarande upptäcks årligen omkring 300 000 leprafall runtom i världen. ett av de drabbade länderna är Nigeria. I vad som blivit hela leprabyar söker och får människor behandling mot sjukdomen som fortfarande är förknippad med skam och som därför många drar sig för att söka hjälp för.

I april går Afrikas olje- och folkrikaste nation, Nigeria, till val. En ny president ska väljas. Förhoppningen är att det ska bli en vändpunkt för oron i landet, men risken finns att det föregås av ökande konflikter pga missnöje med politikerna, och den ekonomiska utvecklingen som hittills mest gynnat dom som redan är rika.

Studio Ett har sänt ett 30 minuter långt, sammanfattande program som bygger på reportageserien från Nigeria.