Indien - i kast med framtiden

Försöken att öka tillväxten, minska fattigdomen och samtidigt skapa en miljömässigt hållbar utveckling innebär stora utmaningar i det snabbt växande landet.

Fyra reportage från indiska Västbengalen. Reporter Anders Wennersten.

Under förra året växte ju rapporteringarna om klimatförändringarna sig starka och med dom diskussionerna om hur vi balanserar mellan tillväxt och miljömässigt hållbar utveckling. Studio Ett inleder en reportageserie från Indien för att ge en bild av utvecklingen i en region där villkoren är helt annorlunda mot våra, men drivkraften, att höja levnadsstandarden, är densamma.

I Indien förväntas exporten fördubblas de närmaste fem åren och importen tredubblas. Behovet av bättre infrastruktur ökar lavinartat. Detta det andra av fyra reportage från landet, handlar om den ökande trafiken.

Medan den ekonomiska tillväxten främst sker i storstadsregionerna kämpar lantbrukarna för att få del av utvecklingen, till exempel genom bättre vägar för att lättare kunna transportera sina grödor och grönsaker. Samtidigt slår industriexploatering av jordbruksmark hårt mot många och naturen själv protesterar.

I Studio Ett’s serie från Indien har vi hört om ett land i stark ekonomisk utveckling med minskande fattigdom och ökande miljöproblem.
Det fjärde och sista reportaget handlar om hoten mot framtiden och försöken att lindra dem.