Outbildat elevstöd, Bilar i trängsel, Arbetslösa irakier, Cyklonen i burma, Sänkta straff i Kungsholmsmålet

Tisdag 6 maj

16:00-16:45

Burma
Minst 15 000 människor har omkommit i helgens cyklon i Burma. Bara i en enda stad har 10 000 dött när cyklonen slog till mot deltat kring floden Irrawaddy. Nu råder det brist på både mat, dricksvatten och medicicinsk utrustning och en stor del av Burma, som i vanliga fall är en nettoexportör av ris, verkar nu ha drabbats hårt av översvämmade risfält.
Nils Horner rapporterar direkt och Jordbruksverkets Andreas Davelid medverkar för att tala om risets betydelse och om det stigande världsmarknadspriset på ris nu kommer att påverkas.

Elever får inte kvalificerat stöd
De elever med störst behov i skolan får hjälp av den minst kvalificerade personalen. Det visar en granskning som SR:s Kaliber har gjort. Det handlar om vilken hjälp skolan ger till barn i behov av särskilt stöd. Många elevassistenter har inte tillräcklig utbildning inte ens en av fem har någon mer utbildning utöver gymnasiet. Varför är det så? Vilken plats kommer de här eleverna ha i den borgerliga regeringens framtida skola? Medverkar gör Christer Hjort, förälder till son med funktionshinder, Naomi Jonas, rektor, Hans Regnell, föreningen Autism och Bertil Östberg, statssekreterare åt skolministern.

Mängder av bilar i Indien
I huvudstaden Delhi klagar allt fler över hur förorenad luften har blivit. En av huvudorsakerna till den sämre luftkvaliteteten är det växande antalet bilar på gatorna. I takt med den snabba ekonomiska tillväxten har bilhandlarna fått alltmer att göra. Reportage av Johnny Sjöblom.

17:00-17:45

Hur ska hjälpen nå drabbade burmeser?
Omvärlden är beredd att hjälpa de nödställda i cyklonkatastrofens Burma, men hur ska hjälpen nå fram till de behövande i det slutna landet? Liselott Martynenko Agerlid, ansvarig för Burma på svenska ambassaden i Bangkok, medverkar. Yvonne Dahlin, svenska Diakonias Asienchef, har just kommit ut ur Burma och finns med på telefon från Thailand för att ge sina bilder av katastrofen.

Sverige-irakier saknar sysselsättning
Få av de irakiska invandrarna i Sverige jobbar. Värst är det bland de irakiska kvinnorna där tre av fyra saknar sysselsättning. Hör vad irakier själva tänker om det och hör två väldigt välintegrerade invandrare, Nyamko Sabuni, integrationsminister och Nalin Pekgul, ordförande i socialdemokratiska kvinnoförbundet, diskutera vad som kan göras åt problemet.
Vår reporter Katarina Gunnarsson har träffat några irakier som sänder radio från en källare i Hägerstensåsen.

Hovrätten sänkte straffen
I dagens dom i det såkallade kungsholmsmålet, sänkte hovrätten straffen. Vad ligger bakom domen? Och vad finns kvar av det stora engagemang som dödsmisshandeln av Riccardo Campogianni skapade?
I studion hör vi advokat Leif Silbersky och advokat Peter Althin. Vår reporter Marie Nilsson Boij träffade ungdomar på gymnasieskolan Östra Real i Stockholm.

Programledare:
Jörgen Huitfeldt och
Annika H Eriksson
Producent: Magnus Westberg och Linda Belanner