Chatt om grisplågeri på danska gårdar

Reportrarna Daniel Öhman och Malin Olofsson chattade om dansk grisnäring.

Moderator:Hej allihop!Nu börjar chatten med våra reportrar Malin Olofsson och DanielÖhman om deras granskning av hur grisuppfödningen i Danmark bedrivs.Ställ era frågor nu!
:Enligt dansk lag skall grisar ha"beskæftigelsesmateriale"-i dagär träklossar godkända(som de man kan se påen av era filmer).Därär alltsåINTE lag påatt ha halm(förutom till suggor).
DanielÖhman:Lagen kommer från eu regler som säger att grisar ska ha halm ströeller annan jämförbart material.Detär en väldigt vid tolkning av de reglerna att använda träklossar.hur som helst påflera gårdar fanns ingenting.
Lars Johansson:Stort tack!Betalar gärna licens och dubbel om såär fallet för denna typ av journalistik.Bra jobbat!Men varför tog det sådan tid för att avslöja detta?LJ Spånga
DanielÖhman:Tack!Jag vet inte varför det tagit sålång tid.Djuromsorgen har varit dålig i danmark i mångaår.
Jape:Ska man bojkotta grisköttsindustrin?
Malin Olofsson:Det beror väl påom man villäta kött eller ej.Om man villäta kött såkan man juäven välja det kött som kommer från grisar som har behandlats väl.
Emelie:Hej,har ni själva slutatäta kött/fläskkött/danskt fläskkött efter att ni gjorde reportaget?
DanielÖhman:jagälskar egentligen fläskkött men har tagit en paus.Men jag avser attäta kött som kommer från gårdar där grisarna fått vistas ute och behandlats väl.
JP:Men hur ska vi människor hantera detta vansinne?Vi glömmer ju påen gång...Snartär det jul,fram den plågade skinkan...Vad tror ni?
Malin Olofsson:Det man kan göraär att hålla sig informerad och ställa frågor kring produkterna man köper.Men visst vi har en förmåga att glömma fort...
Gabriella Larss:Tack för jättebra reportage.Vad säger det danska djurskyddet-har man inte motsvarande samma lagstiftning som i Sverige?
DanielÖhman:Nej Sverige har tillsammans med England och Schweiz en hårdare lagstiftningänövriga EU.bland annat får suggor inte låsas in i burar i Sverige.Men det finns allvarliga problem när det gäller djurskyddet för grisaräven i sverige.det har vi rapporterat om här tidigare.Se granskar hemsidan påekot.
HÅKAN WIKLUND:nI GÖR ER LITE LÖJLIGA.dETÄR INTE MYCKET BÄTTRE I sVERIGE.jAG HAR HAFT GRIS SOM hund OCH VET ATT GRISAR AR KLOGA OCH SOCIALA DJUR,SOM BORDE BEHANDLAS MED RESPEKT!!!!!!!!!!!!!!!
DanielÖhman:Jo detär lite bättre i Sverige,Men inte bra det håller jag med om.
John:hur mycket betalt får en dansk grisuppfödare jämfört med en svensk?
DanielÖhman:Priset varierar mycket sådetär svårt att säga just nu tror jag att svenska slakterier betalar bättre.
Fia:Hur vet man om de behandlas väl,ellerär det bara kravgrisar som har det bra?
Malin Olofsson:Hur ett djur behandlas väl har att göra med var man själv sätter gränsen.Det finns möjlighet att ställa både höga och lite lägre krav pådjuromsorgen.Sen gäller det ju ocksåatt de som fått kraven påsig lever upp till dem.Dåhandlar det om att ha ett väl fungerande kontrollsystem.
Hammys Kitty:hur mycket påverkan och underlättning tror ni det skulle bli för köttindustrins hantering och samspel med naturen/djuren om varje hem införde typ 2 hel-vegetariska dagar i veckan?
DanielÖhman:Ganska mycket.Forskarnaär väldigt ense om att vi måsteäta mindre kött.Dåskulle konsumenterna ocksåha råd att köpa lite dyrare kött från djur som behandlats väl ochätit lokalt producerat foder istället för soja från sydamerika
Helena Toivonen:detär ju tydligt att uppfödarnaär totalt hänsynslösa monster men jag undrar:Vad gör djurskyddsmyndigheten,veterinärerna?Jag föreställer mig att det i Sverig skulle leda till förbud att hålla djur under dessa förhållanden.Kan någonäta danskt griskött efter detta?
Malin Olofsson:Myndigheterna i Danmark vill självklart inte att grisbönderna bryter mot lagen.Djurskyddsmyndigheter och veterinärer tycker inte heller att detär bra och jobbar för att det ska bli förändringar.
Maria Raymondsd:Kan man lita påatt de"behandlats väl"känns som om det endastär ett försäljnings argument.Måste finnas någon som kontrollerar alla och ger en slags märkning som man kan lita på!
DanielÖhman:Det finns en Krav märkning och de utför kontroller om man sen kan lita påde kontrollernaär en annan fråga.
Helena Toivonen:är det inte dags att förbjuda dessa koncentrationsläger?
DanielÖhman:Jag vill nog inte kalla det koncentrationsläger men ja,jag tycker att det borde vara förbjudet att hålla en sugga inlåst i en buråret runt
fam.törnlöf:vi vill bara höra av oss och tacka för att ni granskat denna sjuka köttindustri samt verkligen lyfter fram förhållandena bakom dessa"anonyma produkter".detär ocksåbedrövligt hur cyniskt vi som konsumenter agerar och hur förljugen och slapp detaljhandeln har blivit påatt marknadsföra riktiga alternativ.TACK
DanielÖhman:Tack.Kul att ni uppskattade reportaget!
Sven-Erik:Varför ställer ni inte politiker till ansvar.Dettaär aktuellt inför EU-valet.När kommer EU och säger att era djuromsorgslagarär att betrakta som ett handelshiner.
Malin Olofsson:I dagens inslag har vi ställt danska jordbruksministern till svars.Kolla påsr.se/ekot.Det kommer ocksåatt ställas frågor till EU-politiker i morgondagens P1-morgon.
Carl Hedström:Tack för att ni har visat oss en vedervärdig verklighet somär möjlig pågrund av vår egen snikenhet när vi tittar påprislappen pågrisköttet.Kommer ni att ställa era dokument till de danska myndigheternas förfogande eftersom detta ju visar hur uppfödare och andra inblandade bryter mot dansk lag?
DanielÖhman:Det får vi ta ställning till om de hör av sig.
Lena:Hur storär risken för att sjukdomar sprids bland grisarna i en sådan miljö?Blir man inte rädd för tex svininfuensan?Jag köper aldrig danskt kött.Förutom denna vanvårdär köttet genmodifierat.Gågärna vidare med ett program om dessa risker.Bra rutet!
DanielÖhman:Vi kommer gåvidare de kommande dagarna och bland annat beröra dessa frågor
David:Tror ni inte att problemet ligger i att inte tillräckligt mångaär intresserade av att betala ett högre pris för en glad gris?Jag tror detär där det brister.
Malin Olofsson:Jo visst handlar det mycket om vad viär beredda att betala.Danish Crown och böndernaär ju företagare som lyssnar till marknaden.Men sen handlar det ocksåom att se till att producenterna fäöljer de regler och lagar som finns.Och om vilka lagar som dåstiftas.
Frank:Jag var 5år vegetarian.Det blir jag nu igen.Tack för reportagen.Detär viktig att kämpar mot köttindustrin.Har ni prataträven med livsmedelverket?
DanielÖhman:Kul att du gillade reportaget.Men jag tycker inte att det handlar om att kämpa mot köttindustrin snarare att fåden mer genomlyst.Om konsumenterna vill ha kött som kommer från djur som fötts upp under vidriga förhållanden såfår de ju köpa det.Men jag tycker att man ska veta hur det ser ut i verkligheten inte vad som står i köttbranschens reklambroschyrer.
Ann-Sofi Holmbe:Jättebra att ni tog upp denna fråga!Bästa sättet att fåslut pådetta djurplågeriär att efterfrågan pågriskött upphör,att folk slutaräta gris helt enkelt.Förhoppningsvis leder programmet till att folk börjar tänka efter vad de egentligen stoppar i sig.Bravo,fler liknande program!!
Malin Olofsson:Tack för uppmuntran.Vi hoppas göra fler jobb om livsmedelsindustrin.
Siv:Jag köper aldrig danskt kött.Hoppas ni visar detta påyoutube såhela världen ser vad danskarna håller påmed.Utmärkt reportage!
DanielÖhman:Vi visar filmerna påYoutube finnsäven i engelsk variant.
Klara:hade ni några problem med att bli insläppta pågården?Ja,om jag var den bonden skulle jag ju inte direkt velat ha Sveriges Radio filmandes där.
Malin Olofsson:Nej det var inte såstora problem och vi filmadeöppet.Men danska journalister som vi pratat med har inte släpps in påen av gårdarna som vi besökte.Men det var kanske annorlunda med oss som kom från ett annat land.
karin:Jag har länge varit medveten om att förhållanderna många gångerär horibla både vad gäller kycklingar och grisar och därför betalar jag hellre mer när jag köper kött och charkprodukter samt om möjligt från smågårdar där djurhållningenär"human".Tack för ett bra repotage.
Malin Olofsson:Roligt att du lyssnade påinslaget.
Jesper Johansso:Tack för er insats!Men vad har ni för bevis för att detär bättre i Sverige?Har ni utrett det?Tycker ni verkligen att detär etiskt försvarbart att beröva djur rätten till sitt eget liv?
DanielÖhman:Jag har under det senaste halvåret gjort flera reportage om grisarnas situation i sverige.bla om grisar som skållas påslakterier och att grisar föds upp påett sätt som inte ger de något utlopp för naturliga beteenden se mer påvår hemsida ekot granskar.men jo detär lite bättre i Sverige och ja jag tycker detär etiskt försvarbart att döda djur för attäta dem.
Niklas:Tack för ett bra reportage!Vet ni något om förhållandena i andra länder som exporterar mycket griskött?Är det bättre att köpa gris från Argentina eller Brazilien istället för Danmark?
DanielÖhman:jag har inte granskat de länderna såjag vet inte.Men jag misstänker att det inteär jättebra där heller.Åk och titta efter!
Katarina:Djurskydd engagerar många.Tror ni att något parti kommer att vinna påert avslöjande i EU-parlamentsvalet?
Malin Olofsson:Efter vårt avslöjande såhar det kommit både pressmeddelande och utspel från politiker.Alla vill säkert ta någon poäng.
Hans Karlsson:Detär handeln o konsumenter som bara ser påpriset läs artickern med köttbranchen Rutegård i Land Lantbrukätt en tredjedel av djuren inte bedövas av kostnadsskäl hur många som missar att sticka djuren näms inte det blev ett väldigt liv när Alviksgården hade missat vid sticket efter bedövning
DanielÖhman:jo det blev ett väldigt liv.det var jag som gjorde reportagen om de skållade grisarna.
Paula:Har ni några uppgifter om hur mycket antibiotika och liknande som grisarna får?Tack för ett jättebra och viktigt reportage!
Malin Olofsson:Vi kommer eventuellt att berätta om antibiotikan i ett annat inslag såhållöronenöppna:)
Kristina:Tack för att ni gjort detta reportage.Såofta ställer vi krav påoch granskar våra svenska producenter men jag har aldrig tidigare hört en sådan granskning av våra importländer.Har ni planer påatt gåvidare med en granskning av Italiensk och spansk lufttorkad skinka(prosciutto crudo/parma skinka)där svanslösa grisar går påbetonggolv men viäter det som delikatesser?Vore mycket intressant.Heja heja
DanielÖhman:Jag skulle gärna granska förhållandena i dessa länder.Tror att de såkallade patanegra grisarna i spanien har det rätt bra under slutet av sitt liv i alla fall dåde springer runt utomhus ochäter ekollon men såkostar det också...men annars tror jag inte att de har det såbra.Men jag vet itne som sagt eftersom jag inte varit där
Simon:Daniel,När du har granskat de Svenska grisbönderna,har du dålagt märke till om suggorna har flera eller färre bogsårän de danska?
DanielÖhman:De har färre bogsår
JoséAntonio Pa:Hej!Reportagen var fantastisk.Jag ville bara säga att de hade varitännu bättre om grisarnas miljöpåverkan(metanutsläppen som bidrar till växthuseffekten)hade dykt upp som ett annat skäll att upphöra med köttkonsumptionen.
Malin Olofsson:Jo miljöaspekten fick bara ett litet utrymme den här gången.Fokus låg som du hörde pådjuromsorgen.Själv jobbar jag annars mycket med miljöfrågor och kommer att ha anledning att göra fler inslag om just grisproduktionen och dess miljöpåverkan.Det finns som du säger mycket att berätta.
Elsa:TACK!äntligen ett bra reportage,sanningen rakt påsak.Jag tycker att alla grisar borde fågåfritt,under helaåret.Detär ett rimligt krav för dessa intellegenta djur.Hur kan det komma sej att deras liv inteär något värda bara för att de"snart ändå ska slaktas"?Varför leva dålivetär ett enda långt lidande?Djurplågeriär inte rättfärdigat för att fåbilligare kött.Kött borde kosta det som krävs för bra djurhållning.Ät mindre kött,bättre för miljöoch hälsa,bönorär billigare!
DanielÖhman:Jo det kan man tycka...
Cecilia:Hur ska man fåfolk att välja kvalitet och inte bara se påpriset?Billiga varorär nästan alltid dåliga.Har inte vare sig köpt ellerätit dansk gris.Men vad får man pårestaurang.Där väljer de kanske att köpa in billiga varor
DanielÖhman:Tror att det varierar väldigt mycket påolika restauranger.vissa kockarär väldigt medvetna och väljer(säger de ialla fall)bara ut kött från ekologiska gårdar.Många menar att kött från djur som växer långsammare blir mer smakrikt.
Margareta:Finns det något mer man kan göra förutom det att inte köpa danskt fläskött,skall jag avståäven från det svenska
DanielÖhman:Detär upp till dig men om du vill ha kött från djur som haft det bra såskulle jag välja kött från grisar som fått gåute från en gård som drivs av en ambitiös bonde.Jag känner till några exempel men de får jag inte tipsa om här.
nisse:Varför har det blivit såhär tror du?
Malin Olofsson:Mycket handlar om en stor konkurrens tror jag.Att priserna pressas när vi konsumenterär såprismedvetna.Och att efterfrågan påköttär stor.Näringen vill fåfram mycket kött billigt.Eller vad tror du?
Clara:Finns det grisar som behandlas väl?Vad kan manäta?
DanielÖhman:Ja det finns grisar som behandlas väl.Chansenär större att en gris behandlats väl om köttetär kravmärkt eller märkt med eus miljömärke men det finns inga garantier.
Moderator:Nuär det bara fem minuter kvar av chatten!Passa påatt ställ era frågor till Malin Olofsson och DanielÖhman nu!
G Thommy Rehmga:Ciao folks.I anledning av Ert program om grishållning,erinrar jag mig ett TV-program en jul för någraår sedan.Det hette"Babe, Den Modiga Lilla Grisen".En man som spelade bonde i den rullen blev helvegeterian p g a den vedervärdiga djurhållning han såg i England.Jag funderar allvarligt påom det inteär dags för mig attåteruppta min inställning till det fenomenet,och bli helvegeterian igen.Varför har Ni inte ordnat med detta program innan?
DanielÖhman:vet ej
Paula:Härär en artikel påDanish Crowns hemsida,där de säger att"uppgifterna är missvisande".Jag litar mera påer.... Klicka här
DanielÖhman:kul att du litar mer påoss.
Anita Boman Dan:Hej Det var bra att ni i slutet av reportaget gjorde kopplingen till priset för ska vi köpa fläskfiléför 69:-/kg(tror jag det var)såsäger det sig själv att produktionen måste slimmas såmycket som det går.Vi har mjölkkor såjag vet hur bra det känns när djuren mår bra men detär frågan om produktion av mat till lägsta möjliga kostnadäven här.Hoppa debatten om våra matpriser och kopplingen till produktionen fortsätter.och att slutsatsen för många konsumenter blir att handla nära.
DanielÖhman:Jo det kan vi hoppas
H Oscarsson Gri:HejÄr inte detta ICAs fel.Kunden får vad den betalar för och alla i branchen har länge vetat skillnaden mellan svenska lagkrav och dansk svinproduktion.Ändåhar marknadsdominanten ICA gång pågång i alla förhandlingar sagt att de inte tänker betala mer i inköp av Svenskt grisött jämfört med danskt.Detär ett bra inslag men trots allt har ICA mer maktän SR vad avser livsmedelskvalitet och deras mål har aldrig varit djurens väläven om de säger så.Eller vad tror ni
Malin Olofsson:ICA kommer att eventuellt vara med i P1-morgon imorgon.Dåkan de berätta mer om vilka krav de ställer.
simon giles:Mat du gillar till priser duälskar-Willys varuhus reklam.2/3 del av alla varorär under 20kronor-Lidels reklam.Det ska vara billigt och vi ska helst inte veta varför.Tack för en skrämmande reportage som belyser hur vår besatthet med priset och ointresse för kvalite´skapar ett elände som inteär värdig djur eller människan.
Malin Olofsson:Roligt att du lyssnade.
Helene:Tack för att ni larmar om dessa vidriga förhållanden.Vi får bojkotta danskt kött såatt de skärper sig ordentligt annar går det inte att sälja.Jag tänker INTE köpa danskt kött.
DanielÖhman:tack för at du gillade reportaget.
Simon:Det med bogsåren stämmer inte.I Danmark har man haft mycket fokus pådet problemet och stora böter har stort sett löst problemet.I Sverige däremotär det mycket vanligt att suggor har bogsår som gårända in till skulderbladet.Ingen har uppmärsammat detta i Sverige.Det borde du kika närmare på.Mvh Veterinär med erfarenhet från både Sverige och Danmark
DanielÖhman:Marianne BOnde forskare vidårhus universitet har undersökt bogsårsförekomsten på98 gårdar.var femte hade bogsår.
nisse:Detär helt enkelt konsumenternas fel.en fläskfile kostar för mycket om grisen ska ha det drägligt/nisse
DanielÖhman:Ja detär till viss del konsumenternas fel men ocksålagstiftarnas.
Helena Toivonen:Är det inte konstigt att människorär såprismedvetna och samtidigt såomedvetna om djurens lidanden innan de blir mat?
Malin Olofsson:jo det kan man kanske tycka.
Moderator:Nuär chatten stängd.Tack allihop för era frågor!!
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista