Gäss i Skåne och förhållandet Israel och Iran

16.00-16.45

Prideparaden
Fotbollsklubbarna AIK och Hammarby går i Prideparaden för första gången. Ett historiskt genombrott för idrottsrörelsen enligt arrangörerna. Joakim Åberg, verksamhetschef Pride Paraden, Johan Strömberg, AIK och Per Danell, Djurgården medverkar.

Gäss en sanitär olägenhet
Det finns 120.000 gäss i Skåne. De senaste åren har antalet ökat snabbt, bl a beroende på de varmare vintrarna. Alldeles för många gäss, tycker bönder, bilister och parkbesökare i Malmö och även en del ornitologer. Nu har Länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på gässen i Malmös parker för att minska den sanitära olägenheten. Men egentligen är gåsproblemet störst ute på landsbygden, där fåglarna ofta vållar stora skador i jordbruket. Vi sänder från Pildammsparken i Malmö och frågar hur många gäss som är lagom. Har människan satt naturen ur spel? Leif Nilsson, professor zooekologi Lund, Nils Carlsson, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen, Arne Mattsson, Malmös gatukontor och Kenneth Bengtsson, Skånes ornitologiska förening. Vi får också höra Lennart Valdemarsson, bonde utanför Kristianstad, och Göran Frisk, specialist på att skrämma bort gäss från åkrarna.

17.00-17.45

Irans kärnenergiprogram
På G8-mötet i italienska L'Aquila har ledarna enats om att ge Iran en tidsfrist till september för att acceptera förhandlingar om det iranska kärnenergiprogrammet. Om Iran inte tillmötesgår kravet kommer tuffare sanktioner att införas och om inte förändring sker då, väntar ytterligare sanktioner. Men klockan tickar, säger den israeliska regeringen som hävdar att iranierna är i färd med att framställa en atombomb. I israeliska tidningar spekuleras om en israelisk militär attack om förhandlingarna misslyckas. Kristian Åström rapporterar och John Rydqvist, säkerhetspolitisk analytiker FOI deltar i ett samtal.

G8-mötet
Igår enades G8-länderna om målet att halvera koldioxidutsläppen globalt fram till år 2050 för att försöka hejda klimatförändringarna. Världens 8 rikaste länder ställer sig nu bakom att jordens uppvärmning ska bli högst två grader. Men vad betyder det konkret? Samtal med Markus Wråke, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Biogas
Regeringen vill att vi använder mer biogas i Sverige. I förra veckan fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för hur det här ska bli verklighet. Än så länge står biogasen för mindre än en procent av den energi vi svenskar förbrukar. Men förhoppningarna på biogasen är just nu stora, inte minst eftersom den går att använda som fordonsbränsle. I Örebro står en av landets största anläggningar för att tillverka biogas snart klar. Reportage av Gabriel Stenström.

Manligt p-piller
Vart det manliga p-pillret tog vägen? 45 år efter att p-piller för kvinnor introducerades finns fortfarande inget motsvarande för män. Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU och Claes Gottlieb, docent Sophiahemmet medverkar.

Programledare: Pia Fridén och Odd Clausen
Producent: Karin Wickström
karin.wickstrom@sr.se