Hur kvinnor med slöja bemöts

Många kvinnor med slöja känner sig främmande i sin egen stad och undviker "svenska" områden för att slippa utstå trakasserier och glåpord. Det visar en ny studie från Malmö högskola. I studio ett torsdag - om hur kvinnor med slöja bemöts i Sverige. Carina Listerborn, Urbana Studier, Malmö Högskola, Zara, som bär slöja och Sören Wibeck, journalist på livsåskådningsredaktionen på SR medverkar. 16-timmen