Inget uppehållstillstånd för Egyptier

I torsdags fattade regeringen beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd till Ahmed Agiza och Muhammed al-Zery. Detta trots vad som står i utlänninslagen, att om en avvisning strider mot ett svenskt konventionsåtagande så ska uppehållstillstånd beviljas, om inte synnerliga skäl föreligger. Agiza och al-Zery avvisades 2001 under förnedrande former med CIA-flyg till Egypten. Där har de, enligt bland andra svenska justitiekanslern, utsatts för tortyr. FN:s tortyrkommitté såväl som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har kritiserat avvisningen. År 2007 beslutade därför regeringen att riva upp den socialdemokratiska regeringens avvisningsbeslut och bevilja en ny prövning. Trots brotten mot FN:s tortyrkonvention så beviljas inte männen uppehållstillstånd. Tobias Billström, (M) migrationsminister, Alice Åström, (V) riksdagsledamot och Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter medverkar. 17-timmen