Sjukvård i glesbygden

Svensk sjukvård brukar få höga betyg och målet är att alla i Sverige ska få vård på lika villkor. Det står inskrivet i sjukvårdslagen. Men enligt läkaren Julia Cromvik existerar inte den jämlika sjukvården. Bor man i glesbyd är sjukvården bara en kuliss. Hör henne och Lars Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen. 17-timmen