Landminor i Colombia

De flesta av världens länder har skrivit på förbudet mot landminor den så kallade Ottawakonventionen. Nu har det gått tio år sedan den trädde i kraft och alla regeringar ska träffas för att följa upp vad som har gjorts hittills och vad som återstår att göra. Kampen mot minor har varit en succé i världen i stort, men just Colombia är ett av de länder där flest människor dödas och skadas av minor. Lena Hansson reporter. 17-timmen