Medborgarinitiativ i EU

I morgon, den 1 december, träder EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget i kraft. Fördraget är tänkt att göra EU mer öppet och mer demokratiskt. En nyhet är det så kallade medborgarinitiativet som innebär att den som samlar in en miljon namnunderskrifter kan tvinga EU-kommissionen att föra fram lagförslag i en viss fråga. Men kritiker varnar redan för att medborgarinitiativet kringgärdas av så mycket restriktioner att det blir verkningslöst. Metoden, att samla in namnunderskrifer, är inte ny inom EU. Reportage av Susanne Palme. 17-timmen