studio ett måndag 14 december

Civil olydnad

Civil olydnad- hot eller möjlighet för en levande demokrati?
Under helgen greps nära 1000 demonstranter i samband med FN:s klimatmöte i Köpenhamn. Och aktionerna väntas fortsätta av människor som aldrig kommer in på själva klimatkonferensen, men som ändå vill göra sina röster hörda. Just när det gäller klimatfrågan är det bråttom, menar aktivisterna. De har ingen lust att vänta på utdragna parlamentariska processer utan kräver handling nu. Vilken roll spelar civil olydnad? Är den ett hot mot demokratin eller är det tvärt om en förutsättning för en demokratisk utveckling? Medverkar gör David som är demonstrant, Annika Spalde, diakon och fredsaktivist, Stellan Vinthagen, forskare i civil olydnad och Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot och författare till boken "Stenen i handen på den starke". 16-timmen.