Kriminella med ADHD

Två nya utvärderingar visar på stora vinster, både medicinskt men också eknomiskt när interner med ADHD får den amfetaminliknande medicinen Conserta. Och forskning visar att så många som kanske 45% av alla intagna på fängelser och häkten kan ha ADHD. Men hur kriminalvården ska förhålla sig till detta har länge varit en het fråga. Katarina Gunnarsson åkte till Norrtäljeanstalten, där det bedrivs ett särskilt ADHD-projekt, och hon träffade en av internerna som fått diagnosen. 17-timmen