Moçambique bra förberett på katastrof

Naturkatastrofer som jordbävningen i Haiti nyligen kom överraskande och fick ödesdigra följder. Men även fattiga länder kan lindra konsekvenserna av katastrofer genom att vara bättre förberedda. Ett bra exempel på det är Moçambique i södra Afrika. Där pågår ett arbete för att förbereda befolkningen på katastroferna innan de inträffar för att lindra konsekvenserna. Det man har byggt upp i Moçambique har blivit ett föredöme för andra länder. Reportage av Margareta Svensson. 17-timmen