Äldre dementa svälter

Nu om undernäring och till och med svält inom svensk äldreomsorg. Trots att det finns mat så att det räcker till alla så är ungefär var tredje person som flyttar till ett äldreboende undernärd eller riskerar att bli det. I Linköping och Östergötland har man startat utbildning av personal på skilda boenden. För problemen är stora säger experter på äldre och näringsfrågor. Vår reporter Lars Ekelöf har besökt Landeryds vårdboende i utkanten av Linköping. 17-timmen