Kvinnor i historien

Det ska handla om historia, eller rättare sagt kvinnor och deras ickeplats i historieböckerna. Fredrika Bremer, första kvinnosakskvinnan i Sverige, Karin Söder, första svenska kvinnliga partiledaren och Selma Lagerlöf, en av vår tids mest lästa författare. Ingen av dem nämns ens i de fyra historieböcker som granskats av delegationen för jämställdhet på uppdrag av utbildningsdepartementet. Faktiskt så nämns bara 62 kvinnor i de här böckerna, jämfört med 930 män. Hör Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia har gjort den här granskning. 17-timmen