Särskilda boenden för män som slår

Ofta är det kvinnor och barn som får fly hemmet om partnern är våldsam. Men i Göteborg vill man vända på steken och låta männen flytta ut. I veckan invigdes nämligen särskilda boenden för män som blivit anmälda för våld i nära relationer. Projektet är bland de första i Sverige och tanken är att männen genom motivation och behandling ska ta tag i sin problematik. Reportage av Evelina Westergren16-timmen