Värdefullt träd i Malmö flyttas

Idag flyttas ett av Malmös mest värdefulla träd. Mitt i bitande vintern har ett träd av arten glanshagtorn grävts upp, för att dras till en nyanlagd park alldeles intill. Flytten har förberetts i fem år och idag stod en bulldozer redo att dra det 80 år gamla trädet till sin nya plats. Trädet ingår i en grupp på sex glanshagtornsträd som stått på samma plats sen 1930-talet, omgivna av en alltmer ökande trafik och ett nybyggt köpcentrum. Trädgruppen räknas som en av de tio mest intressanta trädobjekten i svenska parker, enligt SLU i Alnarp. SR:s Malin Thelin var där. 17-timmen