Omskärelse

Ska svenska läkare omskära små pojkar eller inte? Medverkande Ingemar Engström, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik,  Göran Mellbring, medicinalråd Socialstyrelsen, Jacob Nathansson, barnkirurg. 17-timmen