Kattmodellen

Många dyslektiker ägnar åratal åt att traggla skrivning och läsning. Men nu har en ny metod tagits fram som ska hjälpa personer med läs och skrivsvårigheter. Metoden kallas kattmodellen och den går ut på att man skaffar sig mentala bilder av ord. Men metoden är kontroversiell. Reportage av Madeleine Blidberg. 17-timmen