Studio Ett tisdag 18 maj

Tidigare betyg i skolan

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund alliansregeringens förslag om att införa betyg från årskurs 6 i grundskolan, men frågan kommer inte avgöras innan valet. Bland de rödgröna partierna har socialdemokraterna tidigare sagt okej till betyg i sexan, medan vänsterpartiet och miljöpartiet är emot. Mats Pertoft, riksdagsledamot (MP) deltar också. 16-timmen